kyocera logo
 

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a GLOBAL-UNION Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://kyoceraplaza.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://kyoceraplaza.hu weboldalon keresztül történik. A megrendelés leadása előtt a Vásárló az "Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket" jelölőnégyzet bejelölésével elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltató adatai

A Szolgáltató adatai

Név

GLOBAL-UNION Kft.

Székhely

1172 Budapest, Rétifarkas u. 16.

Cj. szám

01-09-169987, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám

10804393-2-42

Bankszámla szám

10102237-05678405-00000005

Ügyvezető

Juhász László

Nyitvatartási idő

Hétfő-Csütörtök: 08:00-17:00

Péntek: 08:00-15:00

Szombat, Vasárnap: zárva

Levelezési cím

1660 Budapest, Pf. 303.

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálat

Tel: +36 1 273 0100, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szerviz

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldallal kapcsolatos bejelentések

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelemmel kapcsolatos bejelentések

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://kyoceraplaza.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: KYOCERA Pláza) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A KYOCERA Pláza áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

1.2. A KYOCERA Pláza online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Weboldal megrendelés folyamata menüpont alatt meghatározott módon.

1.3. A KYOCERA Pláza online áruház nem folytat értékesítést viszonteladók számára. Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló viszonteladói tevékenységéről bármely módon tudomást szerez, úgy a Szolgáltatónak jogában áll a felhasználót azonnali hatállyal törölni a Vásárló fiókját.

1.4. A KYOCERA Pláza áruházban a Vásárló által rögzített megrendelés a Vásárló által a Szolgáltató felé közvetített vételi ajánlat, melynek Szolgáltató által történő elfogadásával, azaz az eladás lényeges körülményeit – termék megnevezése, vételár, teljesítési határidő, teljesítés módja-, illetve helye, fizetés módja - tartalmazó visszaigazolással hoz létre a felek közötti fogyasztói szerződést. Nem tekintendő visszaigazolásnak a megrendelés feldolgozásáról szóló automatikus üzenet.

1.5. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződéskötés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen rendelkezéseket bármikor, egyoldalúan módosítsa vagy megváltoztassa.

2. Regisztráció 

2.1. A vásárlás folyamán a kosárban a pénztár funkcióhoz lépés előtt az ott található adatlap kitöltésével kerül sor a regisztrációra. Regisztráció során van lehetőség rögzíteni a fiók adatokat és a számlázási címet. A regisztráció véglegesítése csak akkor lehetséges, ha az Vásárló a Weboldalon történő regisztráció során kijelenti, hogy jelen ÁSZF, valamint a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatása bejelentkezés után, „Adataim” linkre kattintást követően lehetséges, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés

3.1. A megrendelendő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldala tartalmazza. A termékek részletes tulajdonságait a termék használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban részletezett, vagy annál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – biztosítjuk. A forgalmazott termékek használati utasítását a https://kyoceraplaza.hu/tudastar/kezelesi-utmutato weboldalról lehet letölteni.

3.2. A megrendelést a Szolgáltató akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli

3.3. A megrendelés menete a Weboldal „Rendelés menete” menüpontja alatt kerül részletes bemutatásra.

4. Vételár

4.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, a Vásárló által ténylegesen fizetendő - általános forgalmi adót tartalmazó - összeg.

4.2. A termékek árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a KYOCERA Plázán való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.  A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését, valamint a megrendelés feldolgozását a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a fizetési módot és a fizetendő végösszeget. Ezen visszaigazolás egy automatikus visszaigazolás, mely nem tekinthető a Vásárló vételi ajánlatának KYOCERA Pláza által történő elfogadásának. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag a Vásárló tájékoztatására szolgál, hogy a Vásárló rendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. A megrendelés feldolgozását követően – figyelembe véve a rendelkezésre álló árukészletet – egy a megrendelés elfogadását tartalmazó e-mailt küldünk, mely tartalmazza a teljesítés várható időpontját, módját valamint a fizetendő végösszeget. Ezen második értesítéssel jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között a szerződés.

5.2. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt, a visszaigazolást.

5.3. Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt legkésőbb 2 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

5.4. A megrendelés a teljesítés feltételeit tartalmazó elektronikus levél vásárló számára történő megküldésével elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik és a Vásárló részére fizetési kötelezettséget, a Szolgáltató részére a megrendelésre teljesítési kötelezettséget keletkeztet a vállalt teljesítési határidőn belül.

6. Fizetési módok

6.1. Kiszállítás esetén a Vásárló fizethet készpénzben a futárszolgálatnak (utánvét) vagy előre utalással. Előre utalás esetén a Szolgáltató megküldi a számlát, mely alapján a banki utalás elindítható. A gyorsabb ügyintézés végett a banki tranzakció közlemény rovatában fel kell tüntetni a számla számát.

6.2. A Szolgáltató székhelyén történő helyi átvétel esetén a Vásárló fizethet készpénzzel illetve előre utalással.

6.3. A számla teljes kiegyenlítéséig valamennyi áru a Szolgáltató tulajdonában marad.

6.4 Előreutalás esetén a szállítás csak azután történik, miután a teljes vételár kiegyenlítésre kerül és megjelenik a Szolgáltató számláján. 

7. Szállítás

7.1. A Szolgáltató kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

7.2. A Szolgáltató a megrendelt és kiszállítással kért terméke(ke)t díjmentesen házhoz szállítja.

7.3. A Szolgáltató részére a szállításokat szerződött partnere, a GLS General Logistics System Kft. végzi.

7.4. Házhozszállítás esetén a munkanapokon 13:00 óráig visszaigazolt (előre utalásos fizetési mód esetén a munkanapokon 13:00 óráig kifizetett) rendeléseket a Szolgáltató 1 munkanapon belül törekszik kiszállítani, azonban a Szolgáltató ezen határidő betartásáért nem vállal felelősséget.

7.5. A Vásárló köteles az áru átvételekor meggyőződni a csomag sértetlenségéről, és amennyiben a csomag sérült, a csomag átvételét megtagadni, és a Szolgáltató ügyfélszolgálatának a problémát jelezni.

7.6. Az árunak a Vásárló vagy meghatalmazottja részére történő átadásával a termék elvesztésének és sérülésének minden kockázata a Vásárlóra száll át.

7.7. A Szolgáltató igyekszik a termékeket a megrendelések határidőre történő teljesítése érdekében elégséges mennyiségben raktáron tartani. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes árukból időlegesen nem tud megrendelést teljesíteni. A Szolgáltató a fenti esetben jogosult arra, hogy a megrendeléseket részszállításokkal elégítse ki vagy a megrendelést későbbi időpontban teljesítse, és ebben az esetben a kiegészítő szállítással kapcsolatban felmerülő esetleges többletköltséget a Szolgáltató vállalja.

8. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató tájékoztatja fogyasztónak minősülő vásárlóit a Szolgáltató által értékesített termékek vonatkozásában érvényesülő kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, valamint elállási jogról.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Vásárló”).

8.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

Vásárló a GLOBAL-UNION Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vásárló a GLOBAL-UNION Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a GLOBAL-UNION Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

A termékek hibája esetén Vásárló – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet közvetlenül a gyártóval szemben azon termékek esetében, amelyekre nincs jótállás, amennyiben a termék forgalomba hozatalától számított 2 év még nem telt el.

Milyen jogok illetik meg Vásárló termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

8.3. Jótállás

A GLOBAL-UNION Kft. az általa Magyarország területén forgalmazott új készülékekre fogyasztói szerződés esetében a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján, a rendelet előírásai szerint Magyarország területén a vásárlás napjától számítva 1 év ún. kötelező jótállást biztosít. A jótállási szolgáltatásokra a termékhez mellékelt jótállási jegyben foglalt rendelkezések az irányadók. Fogyasztónak csakis az a magánszemély vásárló minősül, aki a terméket önálló foglalkozása, illetve gazdasági tevékenységi körén kívül vásárolja meg.

Milyen esetben élhet Vásárló a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján a GLOBAL-UNION Kft. jótállásra köteles. A gépek esetén a jótállási jegyen feltüntetett gyártó illetve forgalmazó köteles Vásárlóval szemben a jótállásra.

A Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A fogyasztó jótállásból eredő jogai (A jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint az alábbi jogokat érvényesítheti.):

 • kijavítás,
 • kicserélés (kivéve, ha ez lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak az eladási ár leszállításához vagy az eladási ár visszatérítéséhez képest aránytalan többletköltséget eredményezne),
 • az eladási ár arányos leszállítása,
 • a hiba kijavítása vagy kijavíttatása a vállalkozás költségére, jelentéktelen hiba kivételével a szerződéstől való elállás (az eladási ár visszatérítése).

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Az árleszállításra, a hibának a vállalkozás költségén való megjavíttatására, illetve az eladási ár visszatérítésére a Vásárló csak abban az esetben tarthat igényt, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy azoknak a dolog tulajdonságaira és a vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Vásárló a jótállásból eredő jogait kötelező jótállás esetén egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített elévülési határidővel érvényesítheti. Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató székhelyén történő vásárlás esetén a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti a meghibásodás miatti csereigényét, a vállalkozás köteles a meghibásodott fogyasztási cikket kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a csere helyett árleszállítást vagy pénzvisszatérítést alkalmaz a Szolgáltató, azt banki átutalás formájában áll módjában teljesíteni a Vásárló értesítését követő 15 napon belül.

A vállalkozás köteles a kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül elvégezni vagy mással elvégeztetni. E határidő betartásának kötelezettsége alól a vállalkozás akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kijavítás vagy kicserélés megfelelő határidőn belül történő elvégzése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A Vásárló jótállásból eredő jogait a vállalkozásnál, a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

További részletek a Jótállási jegyen találhatóak.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági igények körében meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.4. Elállási jog

8.4.1. A kyoceraplaza.hu  oldalon leadott megrendelések esetén a természetes személy fogyasztó (nem céges Vásárló) a rendelt termékek esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatálya alatt kötött szerződéstől. A Szolgáltató székhelyén történő vásárlásra, valamint a nem természetes személyekre nem vonatkozik az elállási jog.

8.4.2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, az áru kiszállítását végző fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

8.4.3. Ha Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre:

GLOBAL-UNION Kft.

    E-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

    Telefonon: hívja a +36 (1) 273 0100-as számunkat

Ebből a célból felhasználhatja az 1. számú mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

8.4.4. Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

8.4.5. Vásárló jogosult elállási jogát gyakorolni a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időtartamban is.

8.4.6. Vásárló terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jogszabály előírásainak megfelelően gyakorolta.

8.5. Az elállás joghatásai

8.5.1. Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, például csomag visszaküldés költsége). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A fentiek alól kivételt képez, ha a készpénzes fizetés áruátvételkor a futár részére történik. Ebben az esetben a visszatérítést banki átutalás formájában áll módunkban teljesíteni.

8.5.2. Szolgáltató a visszatérítést csak abban az esetben teljesíti, ha visszakapta a terméket.

8.5.3 Vásárló köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A személyes átadás csak a lent megjelölt helyen, nyitvatartási időben lehetséges. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi vagy átadja a terméket.

Visszaküldéskor a csomagot biztonságosan zárja le, és az egyértelmű beazonosíthatóság miatt kérjük, tüntesse fel a dobozon a számla számát.

A visszaküldés, személyes visszaadás címe:

GLOBAL-UNION Kft.

BUDAPEST

Rétifarkas u. 16.

1172

8.5.4. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vásárló viseli. Vásárló felelős a termék sértetlen állapotban való visszajuttatásáért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a visszaszállítás során felmerülő károsodások esetére.

8.5.5 Termék visszavétele személyes vásárlás esetén a Szolgáltató székhelyén - a jótállási, termékszavatossági és kellékszavatossági ügyek körén kívül - az alábbi feltételek szerint lehetséges:

 • Az érintett termékek köre: összes termék.
 • A terméket a vásárlástól számított 30 napon belül, kizárólag a termék eredeti számlájának bemutatását követően van lehetőség visszacserélni.
 • A termék visszavétele során a termék eredeti számlán feltüntetett értékének levásárlására van lehetőség, a vételár visszatérítésére nincs mód. Amennyiben a termékcsere során a korábban vásárolt termék helyett egy aktuálisan magasabb árú – akár ugyanolyan - terméket választ, az árkülönbözetet Vásárlónak kell megtérítenie.
 • A termék csomagolása sértetlen és hiánytalan.
 • A terméket nem használták.

A feltételek teljesülését a Szolgáltató személyzete ellenőrzi és bírálja el.

ÁFÁ-s számla módosítása csak a módosítási kérelem napján, a módosítás napjának dátumára lehetséges az értékesítés helyszínén. ÁFÁ-s számla módosításához az eredeti számla átadása szükséges.

9. Panaszkezelés módja

9.1. Az áru átvétele és ellenőrzése

 9.1.1. Hiányos vagy elmaradt szállítás esetén a Szolgáltató - a Vásárló választása szerint - vagy azonos értékű helyettesítő terméket szállít, vagy a vételárat jóváírja, illetve a már teljesített fizetés esetén 8 munkanapon belül visszatéríti.

 9.1.2. Vásárló köteles az áru átvételét követően, a lehető leghamarabb az átvett termék(ek) mennyiségét és sértetlenségét ellenőrizni, és észlelt hiány vagy sérülés esetén jogosult a Szolgáltató-t értesíteni a következő módon: az átvétel napjától számított 7 napon belül a számlaszám, a panasz rövid leírásának megadásával és a fuvarlevél másolatának csatolásával jogosult Szolgáltatófelé jelezni a Szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mailben. Szolgáltatóa panaszokat 2 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a Vásárló értesíti. A fenti határidő elteltét követően reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 9.1.3. Panasszal az alábbi oldalon felsorolt járási hivatalokhoz lehet fordulni:

www.jarasihivatalok.hu

9.2. Termékek visszaküldése

A Szolgáltató a termékek visszaküldését csak a 9.1.1. pontban leírt hiányos vagy sérült szállítás; a 8. pontban részletezett szavatossági, termékszavatossági vagy jótállási kötelezettsége fennállása esetén; illetve a 8.4. és 8.5. pontban részletezett elállás esetén fogadja el. Vásárló a termékeket hiányos vagy sérült szállítás esetén eredeti csomagolásukban, elállás esetén bontatlan eredeti csomagolásukban köteles visszaküldeni. A termékek szabályszerű visszaadása (visszaküldése) esetén a számlaösszeg az esetleges kiszállítási költségekkel együtt legkésőbb 14 napon belül a Vásárló számláján jóváírásra kerül. Az itt részletezett esetekben a termék visszaszállítását - a 8.4 illetve 8.5 pontban szabályozott esetek kivételével - Vásárló kérésére a Szolgáltató megszervezi, és a visszaszállítás költségét a Szolgáltató vállalja.

9.3. Panaszügyintézés

Vásárló a Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos panaszát jelezheti a Szolgáltató felé telefonon, az ügyfélszolgálatnak küldött e-mailben, elektronikus úton, a https://kyoceraplaza.hu/kapcsolat címen illetve személyesen a Szolgáltató székhelyén.

Szolgáltató törekszik a panasz minél előbbi, teljeskörű megválaszolására: a vásárlói panaszt 2 munkanapon belül nyugtázza, illetve teljeskörű választ legkésőbb 14 munkanapon belül ad. Szolgáltató a panaszt elsősorban e-mailben vagy telefonon válaszolja meg, kivéve ha ez nem lehetséges, vagy a panasz benyújtója kifejezetten más kapcsolatfelvételi módot kér. Szolgáltató a panasz kivizsgálásának érdekében, a válaszadás előtt, felveheti a kapcsolatot a Vásárlóval, a Vásárló által megadott kapcsolatfelvételi adatok felhasználásával.

9.4. Békéltető testülethez fordulás lehetősége fogyasztói panasz esetén 

A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet az illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testülettel.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető testület:

    Neve: Budapesti Békéltető Testület

    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

    Telefonszáma: (1) 488-2131

    Fax száma: (1) 488-2186

    E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szolgáltató a Békéltető Testület döntését ajánlásként fogadja el. Vásárlónak a bírói út igénybe vételére a Békéltető Testületi eljárás lefolytatását követően is lehetősége van.

Az alábbi linken található a békéltető testületek országos listája:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

10. Hulladékkezelés

Az elektromos, elektronikus berendezések az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. A hulladékká vált elektronikus berendezéseket, az üres tonerkazettákat elkülönítetten kell gyűjteni, és nem helyezhetők a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe. A használt és hulladékká vált elektromos berendezések, üres tonerkazetták a forgalmazás helyén, vagy a használt berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos berendezéseket forgalmazóknál térítésmentesen leadhatók.

A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések a lakosság számára elérhető hulladékgyűjtő udvarokon is térítésmentesen leadhatók. 

11. Hatályos jog

Fenti feltételeket Magyarország törvénye szabályozza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. Felek jelen jogviszonyból származó esetleges vitáik esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

12. Záró rendelkezések

12.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

12.2. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

12.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

12.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

12.5. A Vásárló által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

12.6. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vevőt terheli a felelősség.

12.7. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

12.8. A Szolgáltató által üzemeltetett www.kyoceraplaza.hu weboldalt az alábbi böngészők segítségével javasolt használni: Google Chrome (aktuális legfrissebb verzió), Mozilla Firefox (3-as verzió vagy afelett) Apple Safari (3-as verzió vagy afelett) vagy Internet Explorer (8-as verzió vagy afelett). Az oldal mobileszközökre optimalizált változatát a Mozilla Firefox illetve Google Chrome bármely változatával, valamint az Android eszközök alapértelmezett böngészőjével és Safari böngészővel javasolt használni. A mobil eszközökre optimalizált megjelenés jelentősen eltérhet a desktop verziótól és egyes funkciók másképp, vagy nem feltétlenül működnek.

12.9. Szolgáltató naprakész védelmet és korszerű technikát alkalmaz felhasználói adatainak védelmére.

12.10. A KYOCERA Pláza  online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.11. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

12.12. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Jelen ÁSZF 2019.10.01-én lép hatályba

Mellékletek:

·         KYOCERA Pláza ÁSZF 1. sz. melléklet

 

© 1993 - 2020 GLOBAL-UNION Kft.